KAULINAN BARUDAK SUNDA
KAULINAN BARUDAK SUNDA,  MATERI KAULINAN BARUDAK SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

KAULINAN BARUDAK SUNDA

KAULINAN BARUDAK SUNDA
KAULINAN BARUDAK SUNDA

KAULINAN BARUDAK SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang disuguhkan dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar KAULINAN BARUDAK SUNDA yang kurang dipahami, Kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah, nantinya akan admin jawab satu persatu.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar KAULINAN BARUDAK SUNDA

KAULINAN BARUDAK SUNDA
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=SJccDxrhIPk[/embedyt]
KAULINAN BARUDAK SUNDA

KAULINAN BARUDAK SUNDA

A. KAULINAN BARUDAK LEMBUR ( BIHARI )

Oray-orayan luar-leor mapay sawah
Entong ka sawah, parena keur sedeng beukah
Oray-orayan luar-leor mapay kebon
Entong ka kebon, loba barudak keur ngangon
Oray-orayan luar-leor mapay leuwi
Mending ge teuleum, di leuwi loba nu mandi
Saha nu mandi?
Anu mandi di pandeuri.
ri……………….ri…………ri………….ri……….

( Dicutat tina buku “ BINTJARUNG no 157, kénging Mang Koko sareng M.O Koesman taun 1959,kaca 23 – 25 )

Dina ngawihkeun éta kaulinan, barudak dijadikeun tilu jajar,sajajarna sapuluh urang. Unggal jajaran nangtungna nguntuy katukang, ti mimiti pangjangkungna nu jadi huluna, tepi ka nu pangpendékna nu jadi buntutna, bari pacekel-cekel cangkéng. Unggal jajaran kudu bisa maju luar léor nurutan oray,tapi antayan teu meunang pegat.

Mimitina unggal jajaran luar – léor bari ngawih bareng, tutas ngawih unggal hulu nyoba macok buntut oray nu séjénna, bari disada “ kok…kok…kok…kok “,lamun aya budak ( Buntut ) nu katéwak ku hulu, éta budak dikaluarkeun. Kitu baé saterusna, tepi ka engkéna aya jajaran nu angger panjangna,ogé aya jajaran nu jadi mondokan. Nu angger panjangna éta nu meunang.

Dina waktu ngawih, hulu teu meunang waka macok buntut, lilana waktu pikeun macok buntut dikira-kira waé ku hidep,upamana waé satengah menit “ Kok-kokan “, ti dinya terus ngarawih deui.

Hadéna mah dibéré tangara ( Sora surilit ) dina waktu prung jeung nutup kawih. Ieu kaulinan dijalankeunana  di jero kalang tina kapur, gedéna kalang gumantung lobana jumlah budak jeung jajaran. Jajaran cukup tilu ogé, ngan budak nu jadi oray bisa leuwih ti sapuluh urang.

Oray-orayan teu meunang kaluar tina kalang. Upama di jero luar – léor, hég aya budak nu dihaja kaluar tina kalang, manéhna dianggap “ Kapacok “, ku kituna manéhna dikaluarkeun ti jero kalang. Kalangna ulah leutik teuing, tepi ka jajaran pasesedek.

B. KAULINAN BARUDAK KOTA ( KIWARI )

Kaulinan Budak Kiwari diantarana aya nu disebut Kaulinan Daring ( On Line Games ).    Pék tengetan Kaulinan Daring ieu ngaliwatan tontonan CD atawa téks dihandap ieu !

1. Massively Multiplayer Online First Person Shooter Games ( MMOFPS ) Ieu Kaulinan biasana museurkeun pamaén jadi tokoh utama
Contona ;  a. Conplic destroom

2. Massively  Multiplayer Online Realtime Strategi  Games ( MMORTS )
Ieu kaulinan biasana museurkeun kahébatan strategi pamaén dina ngatur kaulinan. Jejerna bisa mangrupa  :
a. Sajarah, Contona   Age Of Empires, Fantasi ( War craft )
b. Fiksi Ilmiah, Contona Stars Wars

3. Massively  Multiplayer  Online  Role  Playing  Games (MMORPG )
Ieu kaulinan museurkeun pamaénna ngaragakeun tokoh hayalan nu kolaborasi pikeun ngawangun hiji carita,biasana museur kana kolaborsi social batan kompetisi.
Contona : Ragnarok Online, The Lord Of The Rings Online.

C. CIRI-CIRI  KAULINAN BARUDAK  LEMBUR  JEUNG  BARUDAK  KOTA

Saméméh kaulinan computer, barudak leutik di tatar sunda boga rupa-rupa kaulinan pikeun ngeusi waktu ulin manéhna sabada diajar jeung mantuan kolotna.

Ieu kaulinan biasana dipaénkeun ku leuwih ti saurang, tur ngandelkeun pakakas nu basajan atawa nu geus nyampak, gumantung kana wangun kaulinanana.

Kaulinan budak lembur mah ngajarkeun yén hirup téh kudu babarengan tur sauyunan.

Kaulinan daring ( Online Games ) nya éta kaulinan éléktronis nu ngamangfaatkeun jaringan computer, biasana dina jaringan internet nu ngagunakeun teknologi kiwari, saperti modem jeung konéksi kabel, Ieu kaulinan biasana  disadiakeun pihak perusahaan nu ngokolakeunana, mangrupa layanan tambahan nu nyadiakeun jasa online tur bisa diaksés langsung ngaliwatan system.

Ieu kaulinan téh  bisa dipaénkeun sacara babarengan ngaliwatan jaringan computer nu geus ditangtukeun. Kaulinan Daring loba jenisna  ti mimiti kaulinan basajan nu ngagunakeun téks nepi ka kaulinan nu ngagunakeun grafiks kompléks nu ngawangun dunya virtual nu dicicingan ku nu ngagunakeunana sacara bareng.

Kaulinan bihari  ngajarkeun budak hirup sauyunan jeung paheuyeuk-heuyeuk leungeun, biasana tara leupas ti kakawihan, sanajan kawihna ngan saukur kawih pondok tur leuwih deukeut kana hariring batan ngawih. Béda jeung kaulinan éléktronis nu sifatna nyorangan. Kaulinan barudak bihari mah biasana dipaénkeun ku leuwih ti saurang. Sifat ieu tangtuna  mangaruhan pisan sifat budak sacara umum. Kaulinan éléktronis ngadidik budak teu kaiket / mahardika / Independent, ngulik jeung kompetitif.

Sawatara jalma boga pamadegan yén ieu teh aya hubunganana jeung sifat barudak kiwari, hartina masarakat ka hareup, leuwih gedé rasa individualistisna batan rasa sosialisna .

Dua sifat ieu aya hadé jeung goréngna, teu bisa dibédakeun hideung jeung bodasna, hal ieu tangtuna mangrupa tangtangan pikeun kolot supaya bisa ngawanohkeun budak kana dunyana, sangkan budak kahareupna jadi rundayan nu merdika,kompetitif, ngulik tapi teu égois tur hadé rasa socialna ( hirup babarengan )

Bédana kaulinan bihari jeung kiwari :                   

Kaulinan BihariKaulinan Kiwari
SauyunanNyorangan
Sosialisasi fisikDunya maya
Teu merlukeun waragadMerlukeun waragad
Teu poho waktuSok kamalinaan

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai KAULINAN BARUDAK SUNDA lainnya seperti di bawah ini:

LINK MATERI & CONTO KAULINAN BARUDAK
https://bahasasunda.id/contoh-kaulinan-barudak-bahasa-sunda/


LINK MATERI & CONTO KAULINAN BARUDAK

https://bahasasunda.id/kaulinan-barudak/

jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.
Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
MODUL SMATER BASA SUNDA
BUKU PRASADA BASA

BERGABUNG DALAM GROUP BELAJAR BAHASA SUNDA
GROUP WHATSAPP
GROUP TELEGRAM
GROUP LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBEGOOGLE TRANSLATE
KAULINAN BARUDAK
A. PERMAINAN ANAK JAMAN DULU

Oray-orayan luar-leor mapay sawah
Entong ka sawah, parena keur sedeng beukah
Oray-orayan luar-leor mapay kebon
Entong ka kebon, loba barudak keur ngangon
Oray-orayan luar-leor mapay leuwi
Mending ge teuleum, di leuwi loba nu mandi
Saha nu mandi?
Anu mandi di pandeuri.
ri……………….ri…………ri………….ri……….

( Dicutat tina buku “ BINTJARUNG no 157, kénging Mang Koko sareng M.O Koesman taun 1959,kaca 23 – 25 )

B. PERMAINAN ANAK JAMAN SEKARANG

Saat ini ada yang disebut dengan Permainan Online (On Line Games). Catat Game Online ini melalui CD atau tampilan teks di bawah ini!

 1. Massively Multiplayer Online First Person Shooter Games (MMOFPS) Game ini biasanya berfokus pada pemain sebagai karakter utama
  Sebagai contoh ; Sebuah. Tujuan yang rumit
 2. Game Strategi Waktu Nyata (MMORTS) Online Multiplayer
  Game-game tersebut biasanya berfokus pada kehebatan strategi pemain dalam mengelola game tersebut. Topiknya bisa:
  Sebuah. Sejarah, misalnya Age Of Empires, Fantasy (War craft)
  b. Fiksi Ilmiah, Misalnya Stars Wars
 3. Game Bermain Peran Online Multipemain Besar-besaran (MMORPG)
  Game ini berfokus pada pemain yang menggambarkan karakter imajiner yang berkolaborasi untuk membangun sebuah cerita, biasanya berfokus pada kolaborasi sosial daripada kompetisi.
  Misalnya: Ragnarok Online, The Lord Of The Rings Online.
C. KARAKTERISTIK PERAINAN ANAK JAMAN DULU DAN SEKARANG

Sebelum ada permainan komputer, anak-anak kecil di Tatarstan memiliki berbagai permainan untuk mengisi waktu bermain mereka sambil belajar dan membantu orang tua.

Permainan ini biasanya dimainkan oleh lebih dari satu orang, dan mengandalkan alat sederhana atau canggih, tergantung pada bentuk permainannya.

Permainan anak lembur saya mengajarkan bahwa hidup adalah suatu keharusan bersama dan dalam harmoni.

Game online adalah permainan elektronik yang memanfaatkan jaringan komputer, biasanya pada jaringan internet yang menggunakan teknologi terkini, seperti modem dan koneksi kabel.Game tersebut biasanya disediakan oleh perusahaan penyelenggara, sebuah layanan tambahan yang menyediakan layanan online dan dapat diakses secara langsung. melalui sistem.

Permainan ini dapat dimainkan bersama melalui jaringan komputer yang telah ditentukan sebelumnya. Game online berkisar dari game sederhana yang menggunakan teks hingga game yang menggunakan grafik kompleks yang membangun dunia virtual yang dihuni oleh pengguna bersama.

Permainan Bihari mengajarkan anak-anak untuk hidup harmonis dengan pergumulan tangan, biasanya bebas dari kesulitan, meskipun yang pertama lebih pendek dan lebih dekat ke jaring daripada ke tangga. Berbeda dengan game elektronik yang soliter. Permainan anak My Bihari biasanya dimainkan oleh lebih dari satu orang. Sifat ini tentu mempengaruhi sifat anak pada umumnya. Game elektronik mendidik anak-anak yang tidak terikat / mandiri / mandiri, berpendidikan dan kompetitif.

Sebagian orang berpendapat bahwa hal ini terkait dengan sifat anak saat ini, artinya masyarakat di masa depan memiliki sense individualisme yang lebih besar dari pada sense sosialisme.

Kedua ciri ini adalah baik dan buruk, tidak dapat dibedakan secara hitam putih, hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para orang tua untuk dapat mengenalkan anak kepada dunia, agar kelak anak menjadi mandiri, kompetitif, berpendidikan tapi tidak egois dan jiwa sosial yang lebih baik (hidup bersama)

error: Content is protected !!