IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA
MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA.

IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA
IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

A. MIKAWANOH IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

iklan téh mangrupa  wawaran pikeun nepikeun pesen-pesen atawa ajakan sangkan nu maca kabéngbat atawa kapangaruhan  

Iklan layanan masarakat (bahasa Inggris: Public Service Ad atau Public Service Announcement sering disingkat PSA) nyaéta iklan anu ngébréhkeun wawaran-wawaran sosial tur mibanda tujuan pikeun numuwuhkeun karancagéan di kalangan masarakat  dina ngungkulan rupa-rupa masalah, nya éta kaayaan nu bisa ngancam katartiban umum.

ILM : Wangun komunikasi massa nu sifatna non-komersial jeung non personal nu tujuanana méré hiji atikan/pangajaran ka masarakat jeung mangaruhan  paripolah masarakat luyu jeung étika moral nu hadé.

B. UDAGAN IKLAN LAYANAN MASARAKAT

Numutkeun déwan nu ngokolakeun masalah iklan di Amerika Serikat anu nyeponsoran ILM aya sababaraha udagan anu digunakeun pikeun nangtukeun asup henteuna  iklan layanan masarakat, diantarana :

1. Henteu komersil (conto: iklan ngagunakeun hélm dina kandaraan)
2. Teu aya muatan kaagamaan.
3. Sipatna teu ngandung unsur politis.
4. Mibanda wawasan nasional
5. Pikeun kumna lapisan masarakat.
6. Diajukeun ku organisasi nu geus diaku jeung ditarima.
7. Bisa diiklankeun.
8. Mibanda fungsi jeung kepentingan nu hadé pikeun meunang pangrojong ti media lokal jeung nasional.

Di Indonesia teu aya organisasi husus nu diadegkeun pikeun ngokolakeun ILM. Umumna ILM diadegkeun sacara pribadi ku biro iklan nu gawé bareng jeung média nu nyieun iklan. Hal ieu ngakibatkeun kurangna komitmen jeung sinergi dina ngarumuskeun iklan, waragad, sarta pesen nu hayang ditepikeun, nepi ka ILM teu dipigawé sacara rutin. Salian éta, ILM ogé kakeunaan pajak iklan, sanajan rohang jeung waktuna meunang sumbangan ti éta média.

C. CIRI-CIRI ILM

• Teu ngandung unsur komersial
• Teu ngandung unsur produk
• Mitra ILM nya éta yayasan/organisasi sosial non profit
• Mangrupa didikan/ajakan paripolah (persuasi)
• Mibanda udagan sasaran leuwih lega batan iklan komersial

D. RUPA-RUPA ILM

 1. ILM dumasar Intonasina
  a. Iklan ngagorowok
  jenis iklan nu mibanda intonasi tarik, nepi ka jalma-jalma  kaintimidasi.
  ciri-cirina :
  • gampang kaharti
  • mibanda headline nu lugas tur jelas
  • Mibanda téks/bodycopy nu panjang
  • Pinuh ku Layout
  b. Iklan ngaharéwos
  jenis iklan nu mibanda intonasi halon . sifat jeung prosésna mikir.
  ciri-cirina :
  • Hésé kaharti
  • Teu mibanda sifat ngaintimidasi
  • Teksna parondok
  • ngagunakeun layout widespace/simple

2. ILM  dumasar kana sifat persuasifna
a. Iklan Nyegah
jenis iklan anu mibanda sifat nyegah, ngeureunkeun. Iklan nyegaha ogé kaasup iklan “Ngagorowok” sabab sifat persuasifna anu lugas
• Dibarenga ku tanda pahingan diantarana coretan, silang, sowek, jst
• ngagunakeun  kecap-kecap dilarang, stop, say no, lawan, jangan, jst
b. Iklan Paréntah
jenis iklan anu sifatna  miharep, saran, ajakan. Sabalikna tina iklan mahing.
ciri-cirina :
• Dibarengan ku tanda harepan seperti céntang, tanda panyeluk, jsté
• Ngagunakeun kalimah paréntah saprti kecap-kecap punten, mugia, jsté
c. Iklan Nganuhunkeun
Iklan nu jerona ucapan mahing atawa paréntah.
• HATUR NUHUN PARANTOS TEU NGAROKO
• HATUR NUHUN TIGIN WAKTOS

3. Iklan dumasar waktu
a. Iklan Saméméh kajadian
jenis iklan nu ngagambarkeun saacan “ kajadian”  milampah pagawéan
ciri-cirina :
• Nuansa positif, ngagambarkan kondisi idéal kana hiji kajadian .
• Ngagunakan citra visual seperti imut, kagumbiraan, kehirupan, jsté
b. Iklan Sabada kajadian
jenis iklan nu ngagambarkeun kajadian “Sabada” milampah hiji hal
ciri-cirina :
• Nuansa negatif, Ngagambarkeun kondisi nu pangteudipiharepna.
• Ngagunakan citra visual saperti nu kapapaténan, penjara, panyakit,jsté
c. Iklan saméméh jeung sabada
jenis iklan nu ngagambarkeun kajadian “saméméh & sabada” dipilampah
ciri-cirina :
• Nuansa historikal, tina saacan nepi ka saenggeus dipigawé
• Biasanya mibanda tahapan kajadian nu tangtu

4. ILM dumasar wangun informasina
a. Iklan informasi kuantitatif
jenis iklan nu méré informasi kajadian ku ngagunakeun angka (numeral). Iklan jenis ieu loba digunakeun ILM laka lantas nu nunjukeun grafik kacilakaan ti taun ka taun
ciri-cirina :
• Mangrupa angka , prosentase, jumlah, jst
b. Iklan informasi kualitatif
jenis iklan nu méré informasi kajadian raket kana kualitas
ciri-cirina :
• Informasi kana kualitas nu tangtu
• kadang-kadang (hiperbola)

5. ILM dumasar tanya jawab

a. Iklan tumanya
jenis iklan nu méré  informasi  fénoména nu tangtu ngagunakeun kalimah tanya. Jenis iklan ieu mucunghul lantaran kasadaran pentingna pilihan-pilihan hirup
b. Iklan jawaban
jenis iklan nu méré jawaban kana fenomena nu tangtu. Jenis iklan ieu mibanda muatan edukatif ( atikan ) nu luhur batan jenis iklan “tumanya”

E. SAJARAH ILM

Di Dunya
Iklan layanan masarakat sacara resmi mimiti diwanohkeun di Amerika Serikat dina tahun 1942, Nalika diadegkeun The Advertising Council (Déwan Iklan). Dina waktu Perang Dunia II geus ngarojong ngadegna ahli-ahli komunikasi nu ngagunakeun bakat jeung kaahlianana pikeun meunangkeun  Perang Dunia II. Déwan iklan AS harita diadegkeun ku American Association of Advertising Agency (4A), Associatin of national Advertiser (ANA), Magazine Publisers Associations (MPA), Newspaper Advertising Bureau (NAB), dan Outdoor Advertising Association (OAA).

Sanggeus réngsé perang jeung kaayaan masarakat geus robah, Dewan Iklan  satékah polah nyieun iklan layanan masarakat pikeun ngaropéa  sistem atikan jeung promosi vaksin polio (1950), pikeun nyegah bahaya polusi (1960), kampanye pikeun bahaya ngagunakeun obat-obatan nu dipahing (1970-kiwari).

Dina taun 1989, Dewan Iklan Amerika Serikat narima 300-400 pamaredih ti sababaraha pihak, organisasi nirlaba, atawa pamaréntah pikeun ngampanyekeun masalah sosial. Dewan Iklan AS ogé narima sumbangan ti sababaraha perusahaan nu jumlahna 1,9 juta dollar.

Di Indonesia
Dina taun 1968, biro iklan Intervista jadi biro iklan munggaran nu ngamimitian migawé ILM nu ngangkat masalah ngeunaan masang petasan nu keur mahabu harita.

Dina taun 1974, Matari Ad nyieun iklan nu ngangkat makna hubungan kolot jeung anakna.

Sababaraha kampanye ILM  nu kawentar di Indonesia diantarana  kampanye ngeunaan Keluarga Berencana, Aku Anak Sekolah, Pemilu, Visi Anak Bangsa.

Dina Taun 1970an, Iklan Matari Ad nyieun ILM nu bisa dipikatineung nepi ka kiwari nya éta  iklan “Renungan Bagi Orang Tua” nu diangkat tina puisi Khalil Gibran.

( Dicutat tina Wikipedia Indonesia jeung Ensiklopedia bebas )

F. CONTO ILM

 1. REBO NYUNDA NANJEURKEUN BANDA BUDAYA BANGSA
 2. KARAHARJAAN MASARAKAT GUMANTUNG TARTIBNA MAYAR PAJAK
 3. PICEUN RUNTAH KANA WADAHNA
 4. GUNAKEUN CAI SAPERLUNA
 5. GUNAKEUN SABUK PANGAMAN WAKTU NYUPIRAN
 6. TARASI OHIM TEU AYA DUANA
 7. WANOJA SAJATI MATRI DIRI KU WEDAK POHACI
 8. PAWESTRI RAKSUKAN PARA WIDADARI
 9. FACEBOOK NAMBAH KANCA MITRA
 10. LANGEN SARI  PADUMUKAN URANG SUNDA

(PRASADA BASA)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-iklan-layanan-masarakat/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/iklan-layanan-masarakat-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA
A. LAYANAN IKLAN MASYARAKAT

Iklan adalah tawaran untuk menyampaikan pesan atau petunjuk untuk membuat pembaca teralihkan atau terpengaruh

Iklan layanan masyarakat (bahasa Inggris: Public Service Ad atau Public Service Announcement sering disingkat PSA) adalah iklan yang mempromosikan persembahan sosial dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah, yaitu situasi yang dapat mengancam ketertiban umum. ,

ILMU PENGETAHUAN: Bentuk komunikasi massa non-komersial dan non-pribadi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan / pendidikan kepada masyarakat dan mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan etika moral yang lebih baik.


B. TUJUAN IKLAN LAYANAN KOMUNITAS

Menurut pengurus yang menangani masalah periklanan di Amerika Serikat yang mensponsori ILM ada beberapa target yang digunakan untuk menentukan absennya iklan layanan masyarakat, antara lain:

Non-komersial (contoh: beriklan menggunakan helm pada kendaraan)

Tidak ada biaya agama.

Tidak mengandung unsur politik.

Memiliki perspektif nasional

Untuk semua lapisan masyarakat.

Diusulkan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima.

Bisa diiklankan.

Memiliki fungsi dan kepentingan yang lebih baik untuk

mendapatkan dukungan dari media lokal dan nasional.
Di Indonesia belum ada organisasi khusus yang dibentuk untuk mengelola ILM. ILM umumnya didirikan secara pribadi oleh biro iklan yang bekerja dengan media yang membuat iklan. Hal ini menyebabkan kurangnya komitmen dan sinergi dalam merumuskan iklan, biaya, dan pesan yang ingin disampaikan, hingga ILM tidak dilakukan secara berkala. Selain itu, ILM juga dikenakan pajak iklan, meski ruang dan waktu menerima donasi dari media.

C. CIRI-CIRI ILM
 • Tidak mengandung unsur komersial
 • Tidak mengandung elemen produk
 • Mitra ILM adalah yayasan / organisasi sosial nirlaba
 • Dorongan pendidikan / perilaku (persuasi)
 • Memiliki target yang lebih luas daripada iklan komersial

D. MACAM-MACAM ILMN

ILM berdasarkan Intonasina
o Iklan jeritan
Iklan jenis ini memiliki intonasi yang menarik, untuk mengintimidasi orang.
karakteristik:
• Mudah dimengerti
• Memiliki judul yang lugas dan jelas
• Memiliki teks / bodycopy yang panjang
• Tata Letak Penuh
o Iklan yang mengecewakan
jenis iklan yang memiliki intonasi halon. sifat dan proses berpikir.
karakteristik:
• Sulit dimengerti
• Tidak memiliki sifat mengintimidasi
• Teks pendek
• menggunakan ruang lebar / tata letak sederhana

ILM didasarkan pada sifat persuasifnya
o Mencegah Iklan
Jenis iklan yang bersifat pencegahan, hentikan. Iklan penghindaran juga menyertakan iklan “Menjerit” karena sifat persuasifnya yang langsung
• Selain tanda istirahat termasuk coretan, salib, kain, dll.
• menggunakan kata-kata terlarang, berhenti, katakan tidak, lawan, lakukan, dll.
o Iklan Perintah
Jenis iklan yang penuh harapan, saran, cepat. Berlawanan dengan iklan populer.
karakteristik:
• Disertai dengan tanda harapan seperti centang, tanda seru, dll.
• Gunakan kalimat perintah seperti kata tolong, semoga, dll.
o Iklan Panggilan
Iklan yang mengandung kata-kata kotor atau perintah.
• TERIMA KASIH PARANTOS KARENA TIDAK MEROKOK
• TERIMA KASIH ATAS WAKTU ANDA

Iklan berbasis waktu
o Periklanan Sebelum itu terjadi
jenis iklan yang mewakili hingga “insiden” pekerjaan
karakteristik:
• Nuansa positif, menggambarkan kondisi ideal suatu peristiwa.
• Gunakan citra visual seperti kelucuan, kegembiraan, kehidupan, dll.
o Iklan Sabada terjadi
Jenis iklan yang menggambarkan terjadinya “Sabada” berjalan sesuatu
karakteristik:
• Nuansa negatif, Mewakili kondisi yang paling tidak terduga.
• Gunakan citra visual seperti kematian, pemenjaraan, penyakit, dll.
o iklan sebelum dan sesudah
Jenis iklan yang mendeskripsikan peristiwa “sebelum & sesudah” tindakan
karakteristik:
• Nuansa sejarah, dari sebelum sampai sesudah dikerjakan
• Biasanya memiliki tahapan kejadian tertentu

ILM berdasarkan bentuk informasi
o Iklan informasi kuantitatif
sejenis iklan yang memberikan informasi peristiwa menggunakan angka (angka). Jenis iklan ini banyak digunakan oleh ilmu-ilmu kecelakaan yang menampilkan grafik kecelakaan dari tahun ke tahun
karakteristik:
• Angka, persentase, jumlah, dll.
o Iklan informasi kualitatif
Jenis iklan yang memberikan informasi insiden yang mendekati kualitas
karakteristik:
• Informasi tentang kualitas tertentu
• terkadang (hiperbola)

ILM berdasarkan pertanyaan dan jawaban
o Tanyakan iklan Anda
jenis iklan yang memberikan informasi tentang fenomena tertentu dengan menggunakan kalimat tanya. Jenis iklan ini muncul karena kesadaran akan pentingnya pilihan hidup
o Jawab iklan
jenis iklan yang memberikan jawaban atas fenomena tertentu. Jenis iklan ini memiliki konten pendidikan (pendidikan) yang lebih tinggi daripada jenis iklan “utama”


E. SEJARAH ILM

Di dalam dunia
Iklan layanan masyarakat pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1942, ketika The Advertising Council didirikan. Selama Perang Dunia II telah mendukung pembentukan ahli komunikasi yang menggunakan bakat dan keterampilan mereka untuk menang

error: Content is protected !!