MATERI LAPORAN KAGIATAN SUNDA

  • MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA
    MATERI LAPORAN KAGIATAN SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

    MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA

    Laporan kagiatan eusina mangrupa sagala hal anu patali jeung kagiatan anu geus lumangsung. Informasi anu diutamakeun dina laporan kagiatan utamana mah muser kana lumangsungna kagiatan, waragad, bangbaluh atawa rereged, jeung pasualan-pasualab tèhnis. Ari wangun laporan kagiatan tèh formal sarta biasana dijieun ku organisasi atawa lembaga. Di jerona kudu ngamuat informasi jeung pakta-pakta anu bisa di pertanggung jawabkeun bener henteuna.

error: Content is protected !!