IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

 • 15+ CONTOH IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA
  IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

  50+ CONTOH IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

  REBO NYUNDA NANJEURKEUN BANDA BUDAYA BANGSA KARAHARJAAN MASARAKAT GUMANTUNG TARTIBNA MAYAR PAJAK PICEUN RUNTAH KANA WADAHNA GUNAKEUN CAI SAPERLUNA GUNAKEUN SABUK PANGAMAN WAKTU NYUPIRAN TARASI OHIM TEU AYA DUANA WANOJA SAJATI MATRI DIRI KU WEDAK POHACI PAWESTRI RAKSUKAN PARA WIDADARI FACEBOOK NAMBAH KANCA MITRA LANGEN SARI PADUMUKAN URANG SUNDA Perpustakaan lain tempat ngobrol! Piceun runtah kana tempatna! Sakumna pengurus OSIS wajib hadir poé Saptu, wajib! Etang heula artosna sateuacan ngantunkeun kasir Parkir di tempat nu geus disadiakeun

 • 50+ KUMPULAN SOAL IKLAN LAYANAN MASARAKAT
  IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA

  50+ KUMPULAN SOAL IKLAN LAYANAN MASARAKAT

  1. Iklan layanan masarakat téh iklan anu sifatna : A. Komérsil B. Non komérsil C. pribadi D.rugi 2. Salah sahiji ciri iklan layanan masarakat nya éta ngandung unsur : A. Produk B. Profit C. Untung D. Sosial 3. Nu kaasup iklan layanan Masarakat dumasar intonasina,nya éta iklan : A. Ngagorowok B. kuantitatif C. Kualitatif D. Paréntah

error: Content is protected !!