PUPUJIAN SUNDA

 • PUPUJIAN SUNDA

  CONTOH PUPUJIAN SUNDA

  Eling sadayana umat muslimin sareng muslimat hayu énggal geura sholat ibadah téh ulah telat bisina kaburu paéh sabab urang bakal paéh nyawa dicabut ku allah sadaya gé bakal paéh

 • PUPUJIAN SUNDA
  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI PUPUJIAN SUNDA,  PUPUJIAN SUNDA

  PUPUJIAN SUNDA

  Pupujian téh nya éta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian téh asalna tina sa’ir, nya éta puisi tina sastra Arab. Nu matak umumna pupujian wangunna téh méh taya bédana jeung sa’ir. Diwangun ku opat padalisan dina sapadana, sarta unggal padalisan diwangun ku dalapan engang. Tapi aya ogé anu diwangun ku dua padalisan dina sapadana; genep padalisan dina sapadana; jeung sajabana. Purwakanti nu aya dina pupujian, umumna purwakanti laraswekas.

error: Content is protected !!