PUPUJIAN SUNDA

CONTOH PUPUJIAN SUNDA

CONTOH PUPUJIAN SUNDA
CONTOH PUPUJIAN SUNDA

CONTOH PUPUJIAN SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang disuguhkan dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CONTOH PUPUJIAN SUNDA yang kurang dipahami, Kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah, nantinya akan admin jawab satu persatu.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar CONTOH PUPUJIAN SUNDA

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GWoQJlse8f0[/embedyt]
CONTOH PUPUJIAN SUNDA
CONTOH PUPUJIAN SUNDA

CONTOH PUPUJIAN SUNDA

IBADAH ULAT TELAT

Eling sadayana umat
muslimin sareng muslimat
hayu énggal geura sholat
ibadah téh ulah telat

bisina kaburu paéh
sabab urang bakal paéh
nyawa dicabut ku allah
sadaya gé bakal paéh

karasa keur sakarat
hanjakal kaliwat-liwat
lamun tara sholat sholat
ibadah téh ulah telat

kaduhung ka gusti agung
teu nyembah ka gusti agung
dina kiamat ku bingung
akibatna sholat embung

gusti agung maha suci
abdi badé pasrah diri
mugi gusti kersa nampi
amal sareng ibadah abdi

Eling-eling Umat

Eling-eling umat
Muslimin muslimat 
Hayu urang berjama’ah shalat maghrib
éstu kawajiban 
urang keur hirup di dunya
kanggo pibekeleun 
Urang jaga di akherat
dua puluh tujuh
ganjaran nu berjama’ah
lamun sorangan 
hiji gé mun bener fatihah

Kakuping suara adzan

Kakuping suara adzan 
Di masjid ti katebihan
Singhoréng teh ngawartosan
Ngajak solat babarengan
Ulah sok solat di imah
Salagi aya masjid mah
Pribumi atawa sémah 
hayu urang berjama’ah

Nabi urang Sadayana

Nabi urang saréréa
Kayang Nabi anu mulya
Muhammad jenengannana
Arab kurés nya bangsana
Ramana Sayid Abdullol
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeub di Mekah
Wengi senén taun gajah
Medal Nabi akhir jaman
Pisan-pisan ka anéhan
Sesembahan bangsa sétan
Kabéh pada raruksakan
Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna.

CONTOH PUPUJIAN SUNDA
Kanjeng Nabi

Gusti urang sadayana
Kangjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qurés nya bangsana

Ibuna Siti Aminah
ramana Sayid Abdullah
dibabarkeuna di Mekah
wengi Senén dinten Gajah
Rabi’ul Awal sasihna
tanggal kaduabelasna
April bulan Maséhina
tanggal kaduapuluhna

Ari bilangan tauna
lima ratus cariosna
tujuh puluh panambihna
sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
waktos babarna kacatur
ningal cahya mani ngempur
di bumina hurung mancur

Babar taya kokotoran
orok lir kénging nyepitan
soca lir kénging nyipatan
sarta harum seuseungitan

Keur opat taun yuswana
diberesihan manahna
Nabi dibeulah dadana
Malaikat nu meulahna

Jibril kadua réncangna
Mikail jenenganana
ngeusikeun kana manahna
élmu hikmat sapinuhna

Tuluy dada Kangjeng Nabi
gancang dirapetkeun deui
sarta teu ngaraos nyeri
dilap ku hotaman nabi

Nuju tanggal tujuh likur
bulan Rajab nu kacatur
nurut kaol anu mashur
Kangjeng Nabi téh disaur

Dipapag ku Malaikat
nyandak burok nu kasebat
leumpangna téh cara kilat
tungganganeun Nabi angkat

Ti Mekah ka Bétal Makdis
teu nganggo lami antawis
ku jalma henteu katawis
kersana Gusti nu wacis

Ti Bétal Makdis terasna
naék na tangga kancana
mi’raj téa kasebatna
ka langit Nabi sumpingna

Tujuh langit sadayana
jeung Arasy nu pangluhurna
disumpingan sadayana
katut surga narakana

Kangjeng Nabi ditimbalan
ku Gusti nu sifat Rahman
anjeuna kudu netepan
salat muji ka Pangéran

Kabéh jalma anu iman
sami pada kawajiban
salat nu lima giliran
henteu meunang dikurangan

Salat éta minangkana
dina agama tihangna
jalma nu luput salatna
nyata rubuh agamana


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH PUPUJIAN SUNDA lainnya seperti di bawah ini:

LINK MATERI & CONTO PUPUJIAN SUNDA
https://bahasasunda.id/contoh-pupujian-ibadah-ulat-telat/

LINK MATERI & CONTO PUPUJIAN SUNDA
https://bahasasunda.id/pupujian-sunda/

jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.
Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
MODUL SMATER BASA SUNDA
BUKU PRASADA BASA

BERGABUNG DALAM GROUP BELAJAR BAHASA SUNDA
GROUP WHATSAPP
GROUP TELEGRAM
GROUP LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBEGOOGLE TRANSLATE
CONTOH PUPUJIAN BAHASA SUNDA

CONTOH Pujian BAHASA SUNDA
PENYEMBAHAN CARA TERLAMBAT
Ingat semua orang
Muslim dan wanita Muslim
ayo segera berdoa
Ibadah belum terlambat

bisina lolos dari kematian
karena kita akan mati
jiwa yang kehilangan tuhan
semuanya akan mati

merasa sekarat
sayangnya berulang kali
jika kamu berdoa
Ibadah belum terlambat

pertobatan kepada dewa agung
jangan menyembah tuhan yang agung
pada hari kiamat karena kebingungan
akibatnya doa bendungan

CONTOH PUPUJIAN BAHASA SUNDA

tuhan yang agung itu suci
Saya akan menyerah
semoga tuhan senang menerimanya
amal dan ibadah saya
Kesadaran Rakyat
Kesadaran rakyat
Muslimin muslimat
Ayo salat maghrib berjamaah
éstu kawajiban
kita hidup di dunia
untuk pibekeleun
Kami akan mengurus akhirat
dua puluh tujuh
memberi penghargaan kepada jemaat
jika sendiri
satu akan benar-benar fatihah
Saya mendengar panggilan untuk berdoa
Saya mendengar panggilan untuk berdoa
Di masjid dari jauh
Singhoreng memberi tahu
Ajaklah doa bersama
Jangan selalu berdoa di rumah
Selama masih ada masjid saya
Pribumi atau tamu
mari kita berjamaah
Semua Nabi
Nabi adalah segalanya
Kehendak Nabi adalah mulia
Muhammad adalah namanya
Orang Arab adalah bangsanya
Ramana Sayid Abdullol
Ibuna Siti Aminah
Lahir di Mekah
Senin malam tahun gajah
Medali Nabi Akhir Zaman
Sangat aneh
Penyembahan bangsa iblis
Semuanya rusak
Ari jumlah tahun
Lima ratus cario
Tujuh puluh tambahan
Dan dari atasan.
Kanjeng Nabi
Tuhan kita semua
Kangjeng Nabi itu mulia
Muhammad bernama
Al-Qur’an Arab adalah bangsanya

Ibuna Siti Aminah
ayah dari Sayid Abdullah
lahir di Mekah
Senin malam Hari gajah
Rabi’ul Awal sasihna
tanggal dua belas
Bulan April
tanggal kedua puluh

Ari jumlah tahun
lima ratus cariosna
tujuh puluh tambahan
dan dari atasan

Siti Aminah misaur
saat lahir dicampur
melihat cahaya air mani tempur
di bumi terdengar air mancur

Tidak ada kotoran
bayi lir untuk mencubit
mata mereka untuk menggigit
dan harum

Untuk usia empat tahun
membersihkan manahna
Nabi membelah dadanya
Para malaikat dikalahkan

Gabriel adalah teman keduanya
Namanya Mikail
isi itu padanya
ilmu penuh

Kemudian dada Kangjeng Nabi
cepat dilipat kembali
dan itu tidak sakit
dihapus oleh hotaman nabi

Ini dua puluh tujuh
Bulan Rajab beragam
menurut kaol yang terkenal
Kangjeng Nabi terjawab

Disambut oleh Malaikat
ambillah kerusakan
Berjalan adalah cara kilat
mengendarai lift Nabi

Dari Mekah ke Bétal Makdis
jangan gunakan lama antara
oleh orang-orang yang tidak melampaui batas
kehendak Tuhan

Dari Bétal Makdis lalu
menaiki tangga rekannya
mi’raj téa kasebatna
ke surga Nabi datang

Tujuh langit semuanya
dan Tahta tertinggi
disajikan semua
dan surga narakana

Kangjeng Nabi dipanggil
oleh Tuhan sifat Rahman
dia harus menetap
Puji Tuhan

Semua orang percaya
sami tentang kewajiban
Saladnya lima putaran
tidak berkurang

Salad adalah sebagai
dalam agama tihangna
mereka yang melewatkan shalat
keruntuhan agama yang nyata

error: Content is protected !!