CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA
BIOGRAFI SUNDA

BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA

BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA

BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA.

BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA
BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA

BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA

Ali Sadikin

Biografi Singget

Buntut kajadian Gerakan 30 September PKI, kaayaan di puseur nagara Jakarta harénghéng. Nyawa manusa ampir teu aya hargana. Rayat balangsak, barang-barang kaperluan lus-les teuing ka mana. Unggal poé kudu baé manggihan mayit, ngambang dina walungan.

Ku sabab euweuh duit, pangwangunan macét. Jalan-jalan rarenjul, sakola barutut, sajaba ti kurang téh. Nyaksian kaayaan kitu, Presiden Seokarno ngangkir Letkol Marinir Ali Sadikin ka Istana Merdéka.

Diangkir ka istana ku Presiden, Ali Sadikin reuwas. Aya naon? Boa-boa aing rék dihukum, cenah. Da apan harita téh loba jelema ditéwakan.
“Ali, nyaho naon sababna anjeun dipanggil?” cenah, saur Bung Karno, barang Ali Sadikin sumping ka Istana Merdéka.

Nu ditaros pungak-pinguk, lantaran teu terang téa. Kajadian saterusna, Ali Sadikin diangkat janten Gupernur DKI Jakarta. Bung Karno ngahaja milih anjeunna, lantaran Jakarta butuh pamingpin nu gedé kawani.

Ahirna Ali Sadikin resmi diistrénan jadi Gupernur DKI Jakarta April 1966. Réa nu teu satuju, pangpangna para mahaiswa. Sabab dianggap antékanték orde lama, da apan diangkatna ku Bung Karno. Teu kantos lami Bung Karno lungsur tina kalungguhanana, terus diganti ku Soeharto.

Salami dipingpin Ali Sadikin, pangwangunan Kota Jakarta kacida majuna. Jalan-jalan aralus deui, lian ti loba nu anyar téh. Gedong sakola terus nambahan. Wewengkon nu tadina kotor, loba nu salin jinis jadi séhat.

Geura ulin ka daerah Pluit ayeuna. Saha nu nyangka urut rawa. Nya kitu deui Cengkaréng, Pulo Gadung, Ancol, atawa Kemayoran. Hasil usaha Ali Sadikin, jadi daérah pikabitaeun. Malah Ancol mah jadi tempat wisata kacida mashurna. Ti mana-mana daratang ngadon pariknik. Hidep gé pasti kungsi ulin ka Ancol. Éta kabéh jasana anjeunna.

Dina ngawangun Jakarta, anjeunna henteu ukur nyieunan gedong jeung jalan. Bisa jadi éta bédana Ali Sadikin jeung gupernur-gupernur séjén téh. Sigana ngan anjeunna, pamingpin nu enya-enya merhatikeun kana kagiatan budaya. Nya Ali Sadikin pisan, nu mokalan nyieun dewan kasenian daérah téh. Nyaéta Déwan Kasenian Jakarta (DKJ). Lengkep jeung tempat para seniman némbongkeun karya-karyana: Taman Ismail Marzuki téa.

Geus kitu mah ampir di unggal daérah, aya lembaga sarua. Narurutan nyarieun gedong budaya. Contona di Bandung, Taman Budaya di Jalan Dago. Ngan lantaran tuturut mumunding, henteu maju saperti Taman Ismail Marzuki.

Teu kurang gedéna perhatian anjeunna, kana kagiatan olahraga. Naon rupa kaperluan olahraga disadiakeun. Nasib para atlit diperhatikeun. Jaman Ali Sadikin mimiti aya olahragawan meunang gajih atawa digawékeun téh. Ieu ogé tuluy diturutan ku pajabat daérah séjénna.

Urang Jakarta kacida reueusna, boga gupernur siga Ali Sadikin. Geusan némbongkeun kareueusna, sareng istrina Almarhumah Drg. Nani Sadikin, dipaparin sebutan Bang jeung Mpok. Tug nepi ka ayeuna, rék kolot, rék budak, ti mimiti rayat, nepi ka présidén, nyarebutna teh Bang Ali.

Sabenerna kabéh gupernur Jakarta, mareunang landian sarua: Bang. Kaasup Gupernur Sutiyoso ayeuna. Tapi, taya nu napel siga anjeunna. Nepi ka urang Jakarta ka poho, Ali Sadikin téh urang Sunda. Lain asli urang Batawi.

Letjen Marini (purn.) Ali Sadikin, lahir di Cangkudu Sumedang, 7 Juli 1926. Ramana Radén Sadikin, Kepala Jawatan Pertanian Kabupatén Sumedang. Almarhum Radén Sadikin kagungan putra genep, sadayana pameget. Ari Bang Ali pangais bungsu.

Salah saurang sadérékna, nya Dr. Hasan Sadikin, lantaran jasa-jasana, jenenganana didamel nami rumah sakit. Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Upami dijujut ka luluhurna, tétéla anjeunna kagungan getih ménak. Ku margi turunan ménak, satamatna Sakola Rakyat, tiasa neraskeun ka MULO (SMP). Lulus taun 1940, neraskeun deui ka AMS (SMA).

Kantos ngalih ka Sakola Téhnik, ngan teu kantos tamat, kabujeng datang tentara Jepang. Sakola deui di Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT). Tamat taun 1943. Ti dinya ngiring pendidikan KKO Angkatan Kahiji (1952), saméméh dikirim ka Amerika, tolab élmu di Korp Marinir (USMC School). Saréngséna dikirim deui ka Walanda.

Pirang-pirang jabatan kantos dipercantenkeun nagara, ka ieu ménak terah Sumedang téh. Tapi, sohorna mah angger, waktos mimgpin urang Batawi. Kaleresan waktos Ali Sadikin mingpin Jakarta, Solihin GP (Mang Ihin) kapeto jadi gubernur Jawa Barat.

Nu hiji ménak Sumedang, nu hiji deui ménakTasik. Duanana jendral, duaana kasép, turug-turug nyobat dalit. Atuh dina mingpin daérahna masingmasing téh, sering paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Sakapeung ramé paséa. Maséakeun kapentingan rayatna.

Terang Gupernur Jakarta réa duitna, sakali mangsa Mang Ihin ngaluarkeun ‘ancaman’: Jakarta moal dibéré cai, upama teu méré waragadjang nyieun sakola. Duka kumaha pok-pokanana, ngan nu tangtu ‘ancaman’

Mang Ihin téh aya hasilna. Teu kungsi lila, torojol bantuan ti Pemda DKI Jaya, keur nyieun sakola di Jawa Barat.

Ku sabab dianggap pamingpin sukses, réa nu ngarep-ngarep Ali Sadikin jadi presiden. Taun 1977 Bang Ali réngsé tina jabatan gupernurna.

(ku Hidayat Susanto, tina sababara sumber)

LATIHAN

 1. Naon sababna basa diangkir ka Istana Merdéka, Ali Sadikin kungsi ngarasa reuwas?
 2. Naon sababna Bung Karno, milih Ali Sadikin sina mingpin Jakarta?
 3. Kumaha hasilna Ali Sadikin salila mingpin Jakarta? Naon ukuranana?
 4. Naon alesanana urang Jakarta, méré gelar Bang ka Ali Sadikin? Mun di urang sebutan Bang téh kira-kira sarua jeung naon?
 5. Urang mana aslina jeung iraha lahirna Ali Sadikin téh?
 6. Salah saurang sadérékna, jenenganana dianggo nami rumah sakit. Saha téa? Naon timbanganana?
 7. Waktu duanana jadi gupernur, kabéjakeun Bang Ali jeung Mang Ihin mindeng paséa. Maséakeun naon cenah? Naha aranjeunna mumusuhan?
 8. Ku naon cenah, pangna Bang Ali teu pupuguh dilirenkeun tina jabatan gupernur? Cing sugan aya nu terang, waktu éta saha nu jadi Menteri Dalam Negeri?
 9. Anak saha jeung nomer sabaraha tina genep sadulur? Loba mana genep sadulur jeung dulurna genep?
 10. Kota Jakarta harénghéng, nyawa manusa euweuh hargaan. Harti harénghéng teh sarua henteu jeung teu aman?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biografi-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biografi-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

BIOGRAFI ALI SADIKI BAHASA SUNDA

Ali Sadikin |
Biografi Singkat
Buntut dari peristiwa Gerakan 30 September PKI, selanjutnya situasi di tengah-tengah negara Jakarta. Kehidupan manusia hampir tidak berharga. Orang-orangnya lesu, kebutuhan hidup terlalu banyak. Setiap hari dia harus menemukan mayat, mengambang di sungai.
Karena tidak ada uang, konstruksi macet. Jalanan bergelombang, sekolah usai, dan semakin sedikit. Menyaksikan situasi seperti itu, Presiden Seokarno mengawal Letkol Ali Sadikin ke Istana Kemerdekaan.
Ditolak ke istana oleh Presiden, Ali Sadikin terkejut. Ada apa? Boa-boa aing ingin dihukum, katanya. Da apan harita banyak orang ditangkap.
“Ali, apa kamu tahu kenapa kamu dipanggil?” Katanya, menurut Bung Karno, barang-barang Ali Sadikin masuk ke Istana Merdeka.
Anda memintanya dan ini dia! Belakangan, Ali Sadikin diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sengaja dipilih Bung Karno, karena Jakarta butuh pemimpin yang berani.

Terakhir, Ali Sadikin resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada April 1966. Banyak yang tidak setuju, kebanyakan mahasiswa. Karena dianggap sebagai pendahulu orde lama, da apan diangkat oleh Bung Karno. Tidak lama kemudian Bung Karno mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Soeharto.

Di bawah kepemimpinan Ali Sadikin, perkembangan Kota Jakarta sangat maju. Jalan-jalan sudah pintar lagi, selain banyak jalan baru. Gedung sekolah terus berkembang. Daerah itu kotor, banyak yang meniru seks agar sehat.

Segera main ke daerah Pluit sekarang juga. Siapa sangka bekas rawa. Begitu pula dengan Cengkareng, Pulo Gadung, Ancol, atau Kemayoran. Hasil dari usaha Ali Sadikin menjadi area yang menarik. Bahkan Ancol merupakan tujuan wisata yang sangat populer. Dari mana saja orang asing mendonasikan pariknik. Hidep pasti harus main ke Ancol. Mereka semua melayaninya.

Dalam membangun Jakarta, ia tidak hanya membangun gedung dan jalan. Bisa jadi yang membedakan Ali Sadikin dengan gubernur lainnya. Sepertinya hanya dia, pemimpin yang ya-ya memperhatikan kegiatan budaya. Dia adalah Ali Sadikin sama sekali, yang tidak mampu membentuk dewan kesenian daerah. Apakah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Lengkap dengan tempat para seniman memamerkan karyanya: Taman Ismail Marzuki thea.

Udah gitu saya hampir di setiap daerah, ada lembaga yang sama. Untuk menceritakan bangunan budaya. Misalnya di Bandung, Taman Budaya di Jalan Dago. Hanya karena menurut mumunding, tidak semaju Taman Ismail Marzuki.

Yang tak kalah hebatnya adalah perhatiannya, pada aktivitas olahraga. Apa saja kebutuhan olahraga yang disediakan. Nasib para atlet dicatat. Era Ali Sadikin merupakan awal dari seorang atlit mendapatkan bayaran atau bekerja. Ini juga diikuti oleh pejabat daerah lainnya.

Kami Jakarta sangat bangga, punya gubernur seperti Ali Sadikin. Sudah menunjukkan kebanggaannya, dan istri almarhum Drg. Nani Sadikin, diberi nama Bang dan Mpok. Tarik sekarang, Anda ingin orang tua, Anda ingin anak, dari orang pertama, hingga presiden, untuk merebut Bang Ali.

Sebenarnya semua gubernur Jakarta, mengizinkan nama panggilan yang sama: Bang. Termasuk Gubernur Sutiyoso sekarang. Tapi, tidak ada yang terikat seperti dia. Sampai kita orang Jakarta lupa, Ali Sadikin adalah R. Penduduk asli Batawi lainnya.

Letnan Jenderal Marini (pensiunan) Ali Sadikin, lahir di Cangkudu Sumedang, 7 Juli 1926. Ramana Raden Sadikin, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Almarhum Raden Sadikin memiliki enam orang putra yang semuanya meninggal. Ari Bang Ali adalah yang termuda.

Salah satu saudara laki-lakinya, Dr. Hasan Sadikin, karena jasanya, dinamai sesuai rumah sakit. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jika dia direkrut menjadi atasannya, ternyata dia memiliki darah yang baik. Dengan jalan keturunan cantik, khususnya Sekolah Rakyat, bisa melanjutkan ke MULO (SMP). Lulus tahun 1940, melanjutkan kembali ke AMS (SMA).

Pernah pindah ke Sekolah Teknik, pokoknya tidak pernah selesai, selamat datang di tentara Jepang. Sekolah lagi di Sekolah Tinggi Pelayaran (SPT). Lulus tahun 1943. Dari sana ia masuk KKO First Army (1952), sebelum dikirim ke Amerika, untuk belajar sains di Marine Corps (USMC School). Dia dikirim kembali ke Belanda.

Banyak posisi telah dipercayakan kepada negara, di mana Sumedang terah berada. Tapi, Tuanku, sudah waktunya untuk mimgpin Batawi. Yang benar, saat Ali Sadikin memimpin Jakarta, Solihin GP (Mang Ihin) diangkat menjadi gubernur Jawa Barat.
Yang satu adalah Sumedang, yang lainnya adalah Tasik. Kedua jenderal, keduanya terlambat, tempat tidur berusaha akrab. Aku di pimpin tiap daerah ini, sering kali bergandengan tangan. Terkadang ramai. Melayani kepentingan rakyat.

Ternyata Gubernur DKI Jakarta punya banyak uang, dulu saat Mang Ihin mengeluarkan ‘ancaman’: Jakarta tidak akan diberi air, jika tidak menyediakan dana untuk membangun sekolah. Maaf atas ketidaknyamanan ini, hanya ‘ancaman’ tertentu
Mang Ihin tidak ada hasil. Belum lama ini, torojol bantuan dari Pemerintah DKI Jaya, untuk membuat sekolah di Jawa Barat.

Karena dianggap pemimpin yang sukses, banyak yang berharap Ali Sadikin jadi presiden. Pada tahun 1977 Bang Ali mengundurkan diri sebagai gubernur.

 1. Apa alasan diasingkan ke Istana Kemerdekaan, Ali Sadikin kaget?
 2. Apa alasan Bung Karno memilih Ali Sadikin untuk memimpin Jakarta?
 3. Apa hasil Ali Sadikin selama memimpin Jakarta? Ukuran apa?
 4. Apa alasan kami Jakarta memberikan gelar Bang kepada Ali Sadikin? Kalau dalam diri kita istilah Bang kira-kira sama dengan apa?
 5. Di manakah asal kami dan kapan Ali Sadikin lahir?
 6. Salah satu saudara laki-lakinya, dia menggunakan nama rumah sakit. Siapa ini? Apa timbangannya?
 7. Saat sama-sama menjadi gubernur, Bang Ali dan Mang Ihin diberitahu bahwa mereka sering berselisih paham. Ceritakan apa yang dia katakan? Apakah mereka bermusuhan?
 8. Apa katanya, Pang Ali tak segan dicopot dari jabatan gubernur? Cing mungkin ada yang tahu, saat itu siapa yang menjadi Menteri Dalam Negeri?
 9. Anak siapa dan berapa dari enam bersaudara? Berapa enam bersaudara dan enam bersaudara?
 10. Kota Jakarta berikutnya, kehidupan manusia tidak ada nilainya. Arti harengheng tidak sama dengan tidak aman?
error: Content is protected !!