CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA
BIOGRAFI SUNDA

BIOGRAFI TOKOH SUNDA

BIOGRAFI TOKOH SUNDA
BIOGRAFI TOKOH SUNDA

BIOGRAFI TOKOH SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar BIOGRAFI TOKOH SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
BIOGRAFI TOKOH SUNDA.

BIOGRAFI TOKOH SUNDA
BIOGRAFI TOKOH SUNDA

BIOGRAFI TOKOH SUNDA

Ir. R. H. Ukar Bratakusuma: Rektor, Gubernur, jeung Menteri Pituin Urang Sunda

Cing aya di antara hidep anu kungsi apal ka Ir R. H. Ukar Bratakusuma? Kawasna keur nu icikibung dina widang pertambangan hususna, masarakat Jawa Barat umumna, moal bireuk deui kana jenengan Ukar Bratakusumah téh. Anjeuna salasaurang inohong Sunda anu gede jasana ka nagara. Ti mimiti jaman penjajahan nepi ka jaman pangwangunan, anjeuna teu weléh icikibung milu ngurus lemah cai Pangpangna mah dina widang atikan jeung pertambangan. Matak pantes mun Ir. R. H. Ukar Bratakusumah disebut Pajoang jeung Panaratas Widang Pertambangan.

Ir. R. H. Ukar Bratakusumah teh lahirna di Ciamis, persisna di Kampung Ciwahangan, Desa Barégbég, tanggal 16 Oktober 1911. Pupusna di Jakarta 12 Maret 2003. Mangsa bure di lemburna, Ukar Bratakusumah resep ngangon munding.

Mangsa rumaja, nyuprih elmu di HIS (Hollandsch Inlandsch School) Purwakarta dina taun 1918. Sabada namatkeun sakola di HIS Purwakarta taun 1925, Likar Bratakusumah hijrah ka Bandung disampeur ku rakana, Rd. Ema Bratakusuma, supaya nuluykeun sakola ka Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Ti saprak diajak ku rakana, mimiti ngagedur sumanget Ukar Bratakusumah pikeun neruskeun ka sakola anu leuwih luhur téh. Éta hal kapecut ku piwuruk éyangna Rd Wiradijaya, yén jalma mah kudu sakola sangkan pinter, kudu rajin gawé sangkan maju jeung motékar. Lamun geus pinter jeung maju, nagara bakal ma’mur.

Salila aya di bumi rakana. Ukar Bratakusumah remen ngabandungan sual pergerakm nu disawalakeun ku R. Ema Bratakusuma saparakanca: Harita Bangsa Indonesia keur aya dina jajahan Bangsa Walanda. Bakat ku sering ngabandungan, ahirna Ukar Bratakusumah bisa nyangkem kana naon anu disebut pergerakan. Tina obrolan-obrolan saperti kitu, émutannana jadi mekar, sadar yén bangsana keur dijajah. Jadi, najan harita Ukar Bratakusumah kakara kelas dua MULO, tapi émutanana mah éstu luar biasa. Bangsa jeung nagara teh nurutkeun émulannana kudu merdika.

Ti keur sakola di MULO kénéh, Ukar Bratakusumah geus resep maca. Salasahiji buku nu kungsi dibacana sual perjoangan Mahatma Gandhi dina ngamerdikakeun India. Alatan tina hasil maca buku éta, Ukar Bratakusumah simpati ka Mahatma Gandhi. Ajaran Mahatma Gandhi nu tumali jeung Non Cooperation, engkéna dijadikeun eunteung ku Ukar Bratakusumah salila ancrub kana kancah perjoangan ngarebut kemerdikaan RI. Ajaran Mahatma Gandhi sejenna, pangpangna ngeunaan Satyagraha jeung Swadési, jadi inspirasi keur anjeuna.

Sabada réngsé sakola di MULO taun 1929, Ukar Bratakusumah hijrah ka Jakarta neruskeun atikan di Algemen Middelbare School (AMS) bagian ilmu pasti jeung ilmu alam. Di AMS Ukar Bratakusuma ogé aktif jadi anggota Perkumpulan Pemuda Indonesia: Malah unggal mulang nyuprih elmu. Ukar Bratakusumah sok ngayakeun kumpulan jeung babaturannana. Dina éta riungan anu disebut Indonésia Club, biasa sok diayakeun acara tukeur pikiran atawa sawala ngeunaan pulitik

Taun 1932, Ukar Bratakusumah lulus ti AMS. Otomatis pisah jeung babaturannana anu isuk jaganing geto bakal tepung deui dina kancah perjoangan ngarebut kamerdikaan jeung mertahankeun proklamasi kamerdikaan Indonésia, Sabada réngsé ti AMS, Ukar Bratakusumah mulang deui ka Bandung neruskeun pendidikan di THS (Technische Hoge School) nu ayeuna disebut ITB. Minangka kagiatan séjénna, Ukar ogé aktit di Studenten Club (BS), organisasi tempat ngumpulna para mahasiswa nu hayang apal kana Politik Praktis

Taun 1936, Ukar Bratakusumah ngaréngsékeun pendidikannana di THS kalayan nyangking gelar Insinyur Sipil dina waktu ngan opat taun. Sataun ti harita OtoIskandar Dinata dina Kongrés Pagoejoebun Pasoendan di Cianjur kapeto jadi Pupuhu Pengurus Besar Pagoejoeban Pasoendan (Paguyuban Pasundan ayeuna). Ku Oto Iskandar Dinata. Ukar Bratakusumah dibenum jadi Sekretaris (Sekretaris Jenderal ayeuna mah) Paguyuban Pasundan. Ti dinya mah terus lumampah marengan jaman kaasup bajoang nyanghareupan panjajah Walanda jeung Jepang tur babarengan jeung para tokoh séjéna pikeun ngarebut kamerdikaan Republik Indonesia

Sawatara kalungguhan penting dina widang pamaréntahan kungsi dicangking ku Ir. RH. Ukar Bratakusumah, antara taun 1939 – 1981. Di antarana wae, kungsi dibenum jadi anggota Gemeenteraad Bandung, anggota Direksi Surat Kabar “Sipatahoenan”, Redaksi Surat Kabar “Sepakat”, Direktur Tekhnik Kota Bandung, Walikota Muda Bandung, Anggota Komite Nasional Indonésia Pusat, Wakil Ketua Komite Nasional Indonésia Priangan, Gubernur Jaua Barat, Diperbvantukan Komisaris Pengganti Pemerintah Negara Pasundan, Diperbantukan Perdana Menteri kalayan piancen ngubantu Departemen Pertahanan dina urusan kaamanan jeung ngabentuk lembaga anyar anu disebut Biro Konstruksi Nasional, Direktur Biru Rekonstruksi Nasional, Menteri Pekerjaan Umumn idan Tenaga, Pegawai Tinggi Kementrian

Perekonomian kalayan tugas narima pamasrahan manajemen Tambang Timah Bangka-nu saterusna mingpin pausahaan Tambang Timah jadi Pusahaan Nagara, Anggota Panitia Negara Pendidikan Technik Nasional. Anggota Konstituante, Anggota Panitia “Masjid Istiqlal”, Kepala Direktorat Pertambangan, Kepala Biro Urusan Perusahaan-perusahaan Tambang Negara, Wakil Ketua I Dewan Perancang Nasional, Ketua Dewan Kurator (Penyantun) ITB, Presiden Direktur BPU Perusahaan Tambang Umum Negara, Deputi Menteri Ketua Bappenas, Rektor ITB, Penasihat Direksi Perusahaan Tambang Umum Negara anu ayeuna robah ngaran jadi Aneka Tambang, Penaséhat Menteri Utama Industri dan Pembangunan Wakil Ketua Panitia Efisiensi Badan-Badan Usaha Negara di bidang Pertambangan, Ketua Dewan Timah jeung Komisaris Tambang Timah (Persero). Kitu sawatara kalungguhan anu kungsi kacangking ku Ukar Bratakusumah. Jasa-jasana dina ngarojong pangwangunan widang atikan jeung pertambangan kacida pisan gedéna. Kitu deui jasana dina merjoangkeun kamerdékaan Indonésia. Hanjakal, ayeuna mah Ir. R. H. Ukar Bratakusumah téh kantun jenengan Anjeuna tos ngantunkeun alam rame. Muga-muga wae unggal léngkah anjeunna salami jumeneng tiasa ditulad ku urang saréréa.

Disarikeun tina buku biografi Ir. R H. Ukar Bratakusumah.

LATIHAN

  1. Saha ari Ir. RH. Ukar Bratakusumah téh?
  2. Kumaha pangalaman atikan atawa kungsi nyuprih élmu di mana waé Pa Ukar téh?
  3. Naon waé jasa-jasana Pa Ukar keur kapentingan bangsa jeung nagara téh? Naon deuih kalungguhan nu kungsi dicangking ku Pa Ukar?
  4. Pa Ukar téh aktip dina kagiatan pergerakan. Naon nu dimaksud kagiatan pergerakan dina jaman harita?
  5. Ku naon pangna Pa Ukar simpati ka Mahatma Gandhi? Naon waé konsép nu ditulad ku Pa Ukar ti Mahatma Gandhi téh?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai BIOGRAFI TOKOH SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biografi-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biografi-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

BIOGRAFI TOKOH SUNDA

Ir. R. H. Ukar Bratakusuma: Rektor, Gubernur, dan Menteri Pribumi

Cing adalah salah satu hidep yang ingat dengan Ir R. H. Ukar Bratakusuma? Berbeda dengan icikibung di bidang pertambangan pada khususnya, masyarakat Jawa Barat pada umumnya tidak akan memotong kembali nama Ukar Bratakusumah tersebut. Dia adalah salah satu tokoh besar R negara. Dari awal jaman penjajahan sampai masa pembangunan, beliau tidak ikut merawat air saya yang paling lemah di bidang pendidikan dan pertambangan. Matak layak untuk Ir. R. H. Ukar Bratakusumah disebut Tambang Pajoang dan Panaratas.

Ir. R. H. Ukar Bratakusumah lahir di Ciamis, tepatnya di Kampung Ciwahangan, Desa Barégbég, pada tanggal 16 Oktober 1911. Meninggal di Jakarta pada 12 Maret 2003.
Semasa remaja, ia menimba ilmu di HIS (Hollandsch Inlandsch School) Purwakarta pada tahun 1918. Setelah menyelesaikan sekolah di HIS Purwakarta pada tahun 1925, Likar Bratakusumah hijrah ke Bandung ditemani rekannya, Rd. Ema Bratakusuma, melanjutkan sekolah ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Sejak dibicarakan oleh teman-temannya, mulai menggugah semangat Ukar Bratakusumah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tersebut. Itulah yang dilontarkan oleh nasehat neneknya Rd Wiradijaya, bahwa orang-orang saya butuh sekolah untuk pandai, harus kerja keras untuk maju dan motor. Jika Anda pintar dan maju, negara akan makmur.

Selama dia ada di bumi sesamanya. Ukar Bratakusumah sering menjawab pertanyaan tentang gerakan yang dibicarakan oleh R. Ema Bratakusuma saparakanca: Peta Bangsa Indonesia di jajahan Belanda. Bakat dengan sering menyusui, akhirnya Ukar Bratakusumah bisa memahami apa yang disebut gerak. Dari percakapan seperti itu, pikirannya berkembang, menyadari bahwa bangsanya sedang dijajah. Jadi, meski Ukar Bratakusumah baru kelas 2 MULO, tapi daya ingat saya luar biasa. Bangsa dan negara menurut asalnya harus merdeka.

Sejak bersekolah di MULO hingga saat ini Ukar Bratakusumah gemar membaca. Salah satu buku yang pernah dibaca adalah pertanyaan tentang perjuangan Mahatma Gandhi dalam membebaskan India. Atas hasil pembacaan buku tersebut, Ukar Bratakusumah bersimpati pada Mahatma Gandhi. Ajaran Mahatma Gandhi yang tergabung dalam Non Koperasi kemudian menjadi cermin Ukar Bratakusumah pada masa ancrub perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ajaran lain dari Mahatma Gandhi, yang paling penting dari Satyagraha dan Swadèsi, merupakan inspirasi baginya.

Setelah menyelesaikan sekolahnya di MULO pada tahun 1929, Ukar Bratakusumah merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Algemen Middelbare School (AMS) bagian dari ilmu pasti dan ilmu alam. Di AMS Ukar Bratakusuma juga aktif sebagai anggota Himpunan Pemuda Indonesia: Bahkan setiap kembali kuliah ilmu. Ukar Bratakusumah selalu mengadakan pertemuan dengan teman-temannya. Dalam keramaian yang disebut Indonesia Club, biasanya diadakan pertukaran ide atau diskusi tentang politik

Pada tahun 1932, Ukar Bratakusumah lulus dari AMS. Otomatis berpisah dengan teman-temannya pagi hari pembantaian ghetto akan makan lagi di medan perang untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan indonesia, sabada selesai dari ams, ukar bratakusumah kembali ke bandung melanjutkan pendidikannya di THS (Technische Hoge School) sekarang disebut ITB. Seperti kegiatan lainnya, Ukar juga aktif di Studenten Club (BS), sebuah wadah dimana mahasiswa berkumpul untuk belajar Politik Praktis.

Pada tahun 1936, Ukar Bratakusumah menyelesaikan pendidikannya di THS dengan gelar Insinyur Sipil hanya dalam waktu empat tahun. Setahun lalu, OtoIskandar Dinata di Kongres Pagoejoebun Pasoendan di Cianjur diangkat sebagai Ketua Pengurus Umum Pagoejoeban Pasoendan (sekarang Persatuan Pasundan). Oleh Oto Iskandar Dinata. Ukar Bratakusumah dimakamkan sebagai Sekretaris (Sekjen saya saat ini) Pasundan. Dari situ saya terus berjalan mengikuti perkembangan zaman termasuk para pejuang menghadapi penjajah Belanda dan Jepang serta bersama tokoh-tokoh lain untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Beberapa peran penting di bidang pemerintahan telah diamankan oleh Ir. RH. Ukar Bratakusumah, antara tahun 1939 – 1981. Diantaranya dimakamkan sebagai anggota Gemeenteraad Bandung, anggota Direksi Koran “Sipatahoenan”, Redaksi Koran “Sepakat”, Wakil Ketua Priangan Indonesia. Panitia Nasional, Gubernur Jawa Barat, Dibantu Plt Komisioner Pemerintah Negara Bagian Pasundan, Dibantu oleh Perdana Menteri dengan bantuan Kementerian Pertahanan dalam urusan keamanan dan membentuk lembaga baru bernama Biro Konstruksi Nasional, Direktur Rekonstruksi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Energi, Pejabat Senior Kementerian
Perekonomian dengan tugas menerima pengajuan pengelolaan Pertambangan Timah Bangka – yang selanjutnya mengantarkan perusahaan Tambang Timah menjadi Perusahaan Negara, Anggota Komite Nasional Pendidikan Teknik Berasonal. Anggota Majelis Konstituante, Anggota Panitia Masjid Istiqlal, Kepala Direktorat Pertambangan, Kepala Biro Perusahaan Pertambangan, Wakil Ketua I Bappenas, Ketua Dewan Kurator (Koordinator) ITB, Direktur Utama BPU Perusahaan Tambang Umum Negara, Wakil Menteri Bappenas, Rektor ITB, Penasehat Direksi Perusahaan Tambang Umum Negara yang kini telah berganti nama menjadi Miscellaneous Mine, Penasehat Kepala Menteri Perindustrian dan Pembangunan Wakil Ketua Komite Badan Efisiensi Negara Bidang Pertambangan, Ketua Dewan Timah dan Komisioner Pertambangan Timah (Persero). Begitu pula beberapa peran yang digilai oleh Ukar Bratakusumah. Pelayanan dalam mendukung pembangunan pendidikan dan pertambangan sangat besar. Jadi lagi-lagi dia mengabdi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, sekarang saya Ir. R. H. Ukar Bratakusumah hanyalah nama yang Dia kirimkan ke alam ramai. Saya berharap setiap langkah yang dia ambil selama dia berdiri bisa ditiru oleh semua orang.

error: Content is protected !!