MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11
50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11.

50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11
50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

 1. Karya sastra wangun puisi (ugeran) nu ditulis kalawan kréatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada (bait) jeung padalisan (baris) sok disebut…
  a. Sisindiran
  b. Paparikan
  c. Rarakitan
  d. Wawangsalan
  e. Sajak
 2. Sisindiran téh dibagi jadi tilu rupa nyaéta…
  a. Rarakitan, paparikan, wawangsalan
  b. Rarakitan, silihasih, wawangsalan
  c. Rarakitan, paparikan, piwuruk
  d. Rarakitan, sesebred, wawangsalan
  e. Rarakitan, piwuruk, wawangsalan
 3. Watek sisindiran dibagi jadi tilu rupa nyaéta
  a. Piwurik, silihasih, mikanyaah
  b. Piwiruk, silihasih, sésébréd
  c. Rarakitan, paparikan, wawangsalan
  d. bobodoran, silihasih, sésébréd
  e. atikan, silihasih, sésébréd
 4. Kleup maén bal maung Bandung
  Tos nasib kedah paturay
  a. Persija
  b. Persib
  c. Barcelona
  d. PSSI
  e. Real madrid
 5. Sawah ngemplang ditanduran
  Ka huma ngala jarami
  Ulah pegat duduluran
  Dasarna silaturahmi
  a. sesebred
  b. Paparikan
  c. Rarakitan
  d. Wawangsalan
  e. banyol
 6. Saur saha batik mirah
  Sok atuh geura artosan
  Saursaha abdi narah
  Sok atuh gera tarosan
  a. sésébréd
  b. banyol
  c. wawangsalan
  d. Paparikan
  e. Rarakitan
 7. Sing getol nginum jajamu,
  nu guna nguatkeun urat.
  Sing getol néangan élmu,
  nu guna dunya ahérat.

Eusi sisindiran di luhur mangrupa…
A. Sésébréd
B. Piwuruk
C. Silih asih
D. Kanyaah
E. Heureuy


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-sisindiran-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/sisindiran/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11
A. SISINDIRAN

Sisindiran adalah karya sastra berbentuk puitis (ugeran) yang ditulis secara kreatif, terdiri dari cangkang dan konten, dan dilingkupi oleh pada (ayat) dan padalusan (baris). Setiap padalisan biasanya terdiri dari delapan suku kata (suku kata). Tujuannya adalah untuk menyampaikan isi hati, pikiran, atau niat kepada orang lain sambil tidak mengalihkannya. Diharapkan isi pembicaraan akan ditafsirkan tidak menimbulkan kecemasan atau sakit hati.

B. MACAM-MACAM SISINDIRAN

Insinuasi dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu perumpamaan, perumpamaan, perumpamaan. ketiga sindiran ini tentu saja berbeda bentuk dan masing-masing memiliki karakteristik sendiri

 1. PAPARIKAN
  paparikan adalah sindiran yang terdiri dari dua cangkang dan dua isinya. paparikan berasal dari kata ‘parik’, artinya parek atau dekat. yaitu, bunyi kata-kata dalam pengisian shell dekat dengan suara atau kata-kata dalam pengisian konten.
  Sebagai contoh:
  sawah ngemplang ditanduran (padalisan 1)
  ka huma ngala jarami (padalisan 2)
  ulah renggang duduluran (padalisan 3)
  dasarna silaturahmi (padalisan 4)
  Tuduhan pertama dan kedua disebut kerang, tuduhan ketiga dan keempat disebut isi.
 2. RARAKITAN
  Rarakitan berasal dari kata ‘rakit’, alat transportasi dalam air. terbuat dari bambu. Bentuk rakitnya adalah tunggul lebah bawang putih, pada akhirnya saya kadang selalu orang yang cukup. sisindiran rarakitan mah aya kesak ‘papak’ bee ‘puhuna’
  contoh
  saur saha batik mirah (a)
  sok atuh gera artosan (b)
  saur saha abdi narah (a)
  Sok atuh gera tarosan (b)
 3. WAWANGSALAN
  Berbeda dengan bentuk teka-teki atau kumpulan, bentuk refleksi saya pada shell padalisan mengandung teka-teki atau teka-teki. Ari di halaman konten berisi pengembalian. itu wangsal adalah kata atau frasa yang terdengar murwakanti (dekat) dengan isi teka-teki
  Sebagai contoh;
  kleup menbal maung bandung (kalimah cangkang, tatarucigan)
  tos nasib kedah paturay (konten kalimat)
C. WATAK SISINDIRAN

1. PIWURUK
Tangkal tanjung sisi gunung,
tangkal laja jeung kalapa.
Nya unjung kudu ka indung,
nya muja kudu ka bapa.

Kiripik siki kanari,
ngala saga arék nyeupah.
Sing apik naliti diri,
ngajaga ucap jeung lampah.

2. SILIHASIH
Kajami meuntas rawayan,
keur meuntas katojos hoé.
Upami mung heuheureuyan,
sawios teu cios baé.

Silanglang ngojay slanglang,
ngojayna ka Cipaganti.
Kapalang moal kapalng,
Buméla ka diri nyai.

Gunung di kaléreun Bandung,
tong ringrang dikantun miang.
(burangrang)

Buah sisitan ngagoronyok,
ulah sok galak timburu.
(salak)

3. SESEBRED
Dagang seureuh papatungan,
cangkaléng laku sasiki.
Euleuh itu popotongan,
Dikaléng ku aki-aki.

Ka Cikini ka Ciceuri,
balikna meuli érloji.
Ninni-nini ngeunah seuri,
Huntuna ngan témbong hiji.


error: Content is protected !!