• KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

  50+ KUMPULAN SOAL WAWANCARA BASA SUNDA SMA KELAS 10

  Wawancara téh dina basa inggris disebutna … a. Interview b. Interval c. Intervensi d. Intermedia e. Interaksi Kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung sok disebut … a. Wawancara b. Paguneman c. Sawala d. Konferénsi e. Seminar Ku ayana kamekaran téknologi, wawancara gé bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan média internét anu disebut … a. video conference b. video converter c. video compress d. média sosial e. média massa

 • WAWANCARA BAHASA SUNDA

  15+ CONTOH WAWANCARA BAHASA SUNDA

  Hasil Ngawawancara Patugas Museum KAA (Laporan disusun wangun tanya jawab) Siswa : “Aya wartos lebet Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) mah bénten sareng ka museum-museum atanapi tempat wisata liana. Naon béntenna téh Pa? Patugas : ”Leres, Wisata sajarah ka KAA mah teu dipulut biaya nanaon. Ngan sok sanajan haratis, tetep baé masarakat mah bangun nu haroréameun. Masarakat mah mending milih ulin ka mol, diskotik, atawa outlet manan ka museum.

 • WAWANCARA BAHASA SUNDA

  TEKS WAWANCARA BAHASA SUNDA TENTANG KESEHATAN

  Hasil Wawancara Ngeunaan Bahaya Narkoba jeung Hiv (Laporan disusun wangun tanya jawab) Nu Nanya : “Pa, punten abdi badé nyuhunkeun katerangan, kintenkinten naon baé masalah anu dipayunan ku pamaréntah akibat tina narkoba téh?” Narasumber : “Kiwari narkoba mémang jadi masalah, lain baé keur pamaréntah, tapi keur sakumna masarakat, ogé lain ukur di Indonesia, tapi di unggal nagara di sakuliah dunya. Ari nu jadi sababna narkoba téh bisa ngaruksak mental bangsa, utamana barudak ngora.” Nu nanya : “Kumaha kaayaan jalma anu ngagunakeun narkoba dina mangsa kiwari téh Pa?”

error: Content is protected !!